Ďalšie

Najnovšia novinka

Najnovší rozhovor

Tabuľky

odp. body Celkovo
1. Lúčka 0 0 0
2. Uz. Pekľany „A“ 0 0 0
3. Uz. Pekľany „B“ 0 0 0
4.  Hermanovce 0 0 0
5. Plavnica 0 0 0
6. Š. Sokolovce 0 0 0
7. Krivany 0 0 0
8. Sulín 0 0 0
9. Chmiňany 0 0 0
10. Žipov 0 0 0
11. Veľký Lipník „A“ 0 0 0
12. Veľký Lipník „B“ 0 0 0
13. Žakovce 0 0 0
14. Ďačov 0 0 0
odp. body Celkovo
1. Šindliar 0 0 0
2. Chmiňany 0 0 0
3. Brezovica 0 0 0
4. 0 0 0
5. 0 0 0
6. 0 0 0
7. 0 0 0
celkový čas
1. Lúčka 0
2. Hermanovce 0
3. Krivany 0
4. Plavnica 0
5. Žipov 0
6. Chmiňany 0
7. Uz. Pekľany „A“ 0
8. Uz. Pekľany „B“ 0
9. Sulín 0
10. Šar. Sokolovce 0
11. Žakovce 0
12. Veľký Lipník „A“ 0
13. Veľký Lipník „B“ 0
14. Ďačov 0
celkový čas
1. Šindliar 0
2. Brezovica 0
3. Chmiňany 0
4. 0
5. 0
6. 0
7. 0

Kalendár 2020

1. kolo: Žipov (PO)
02.8.2020 (Nedeľa) | 13:00 | Dlažba/Tráva
Link na FB udalosť

2. kolo: Veľký Lipník (SL)
16.8.2020 (Nedeľa) | 13:00 | Tráva
Link na FB udalosť

3. kolo: Lúčka (SB)
23.8.2020 (Nedeľa) | 13:00 | Dlažba/Tráva

4. kolo: Brezovica (Krivany) (SB)
06.9.2020 (Nedeľa) | 13:00 | Tráva

5. kolo: Plavnica (SL)
12.9.2020 (Sobota) | 13:00 | Dlažba/Tráva