Darujte 2% z vašich daní OHL Sabinov

Darujte 2% z vašich daní OHL Sabinov

Darujte nám 2% zo svojich daní a podporte tým rozvoj Okresnej Hasičskej Ligy Sabinov!

Príjem z 2% bude použitý na:
– Rozvoj Okresnej Hasičskej Ligy Sabinov
– Podporu organizácie ligových kôl Okresnej Hasičskej Ligy Sabinov
– Oceňovanie a odmeňovanie hasičských družstiev zapojených do súťaží Okresnej Hasičskej Ligy Sabinov
– Propagáciu hasičského športu a Okresnej Hasičskej Ligy Sabinov samotnej

Ako postupovať?

A) ZAMESTNANEC

1. Je potrebné požiadať svojho zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane za rok 2022.
2. Z tohto potvrdenia zistíte výšku Vami zaplatenej dane z príjmu za rok 2022 a z nej je možné vypočítať sumu max. 2%.
3. V prípade, že ste odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín, môžete poukázať sumu až do výšky 3%.
4. Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní podielu zo zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby, ktoré si môžete stiahnuť z tejto stránky aj s predvyplnenými údajmi OHL Sabinov.
5. Potvrdenie o zaplatení dane aj Vyhlásenie, prípadne aj potvrdenie, že ste v roku 2022 dobrovoľnícky odpracovali minimálne 40 hodín, je potrebné doručiť na daňový úrad podľa Vášho bydliska do 30.4.2023. Adresu si môžete zistiť prostredníctvom priloženého linku.
Zistenie miestnej príslušnosti
Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

Aby sme Vám to čo najviac uľahčili, vypíšeme a zanesieme potrebné tlačivá na príslušný daňový úrad!
Od vás teda budeme potrebovať:
– Potvrdenie o zaplatení dane za rok 2022 (vyžiadate si ho u svojho zamestnávateľa)
– vytlačené a podpísané Vyhlásenie o poukázaní podielu zo zaplatenej dane (nemusíte nič vypĺňať, stačí len podpísať)
Všetko ostatné za vás zariadime my!

B) FYZICKÁ OSOBA

1. Je potrebné si vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane (resp. 3% v prípade odpracovania minimálne 40 hodín ako dobrovoľník – je nutné k tomu priložiť potvrdenie od organizácie, pre ktorú ste dobrovoľnícky pracovali)
2. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú uvedené kolonky na poukázanie 2% (resp. 3%) z dane v prospech prijímateľa nasledovne:
v daňovom priznaní typu A (strana 5 – VIII. oddiel)
v daňovom priznaní typu B (strana 12 – XII. oddiel)
3. Riadne vyplnené daňové priznanie je potrebné doručiť v lehote daňového priznania (do 31.3.2023, v prípade odkladu najneskôr do 30.6. resp. 30.9.2023) na príslušný daňový úrad.

C) PRÁVNICKÁ OSOBA

1. Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.
2. V daňovom priznaní pre právnické osoby (strana 12 – VI. oddiel) sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,0% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa.
3. Riadne vyplnené daňové priznanie odošlite elektronicky v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania.

Obchodné meno (názov): OHL Sabinov
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 53227841
Sídlo: Milpoš 1, 082 71 Lipany
IBAN: SK74 8330 0000 0021 0206 5488

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na emailovej adrese ohlsabinov@gmail.com, prípadne sa ozvite priamo Predsedovi OHL Sabinov Dávidovi Molčanovi prostredníctvom emailu – dav.molcan@gmail.com, alebo telefonicky na čísle +421 918 689 481.

Za vašu podporu vám veľmi pekne ďakujeme.

S pozdravom
Výbor OHL Sabinov

Vyhlásenie – https://www.ohlsabinov.sk/download/vyhlasenie-2-ohl-sabinov-2022/
DP FO A – https://www.ohlsabinov.sk/download/danove-priznanie-fo-a-ohl-sabinov-2022/
DP FO B – https://www.ohlsabinov.sk/download/danove-priznanie-fo-b-ohl-sabinov-2022/
DP PO – https://www.ohlsabinov.sk/download/danove-priznanie-po-ohl-sabinov-2022/