O okresnej hasičskej lige Sabinov

Projekt Okresnej Hasičskej Ligy Sabinov (ďalej len OHL SB) vznikol počas súťažnej sezóny 2014 v hlavách p. Porembu, p. Molčana a p. Šimoňáka. Cieľom tejto OHL SB má byť pozdvihnutie súťaží v našom okrese na úroveň, ktorá by bola porovnateľná s úrovňou v iných okresoch východného slovenska.

Aj keď v našom okrese sa neoficiálne „liga“ behala už viaceré roky (tým myslím všetky pohárové súťaže, ktoré sa určitým systémom bodovali, a preto bolo možné postúpiť aj z okresu Sabinov na Finále Východoslovenských Hasičských Líg – za čo patrí veľká vďaka p. Sergejovi Laboreckému) bolo potrebné vytvoriť oficiálnu hasičskú ligu. Do čoho sa títo traja páni pustili s veľkou chuťou, aj keď zo začiatku narážali na negatívne postoje niektorých ľudí. No ani to ich však neodradilo od toho, aby túto myšlienku predložili na OV DPO Sabinov na prejednanie. Po prejednaní na OV DPO prišlo prvé oficiálne pozvanie na schôdzu Okresného výcvikového štábu pre p. Porembu a p. Molčana, ktorí oboznamovali všetkých prítomných o myšlienke OHL SB. Po tomto stretnutí sa začala formovať prvá neoficiálna forma smerníc OHL SB, ktorá bola následne predložená riaditeľovi OV DPO SB p. Laboreckému na prerokovanie, po ktorom sa muselo pár vecí v Smernici doplniť resp. prerobiť. Po ďalších stretnutiach svetlo sveta uzrela schválená podoba Smernice OHL SB.

Po týchto krokoch sa začalo s oboznamovaním hasičskej verejnosti v našom okrese s myšlienkou OHL SB. Zasadol prípravný výbor, ktorý prípravil návrh Smernice OHL SB, návrh na členov výboru OHL SB a zvolal 1. Schôdzu OHL SB v obci Lúčka – 14.02.2015.

Takto sa začala písať história oficiálnej Okresnej Hasičskej Ligy Sabinov.

Výbor OHL SB:

Ing. Dávid Molčan
predseda

DHZ Uz.Pekľany

Stanislav Okruhľanský
podpredseda

DHZ Uz.Pekľany

Jakub Probala
tajomník

DHZ Hermanovce

Gabriel Vojtko
pokladník

DHZ Jakubovany

Erik Grega
člen výboru

DHZ Krivany

Maroš Poremba
hlavný rozhodca

DHZ Lúčka

Rozhodcovia OHL SB:

Rozhodcovia na hlavnú základňu:
Vojtko Gabriel
– 0903 771 004 – Jakubovany
Marián Mikolaj – 0907 345 113 – Terňa
Jozef Šimoňák – 0911 295 604 – Šar. Michaľany
Andrej Stempák – 0911 803 897 – Veľký Lipník

Rozhodcovia na prípravnú základňu:
Gerhat Patrik – 0911 159 996 – Jakubovany
Radovan Rešetár – 0908 079 163 – Nemcovce
Denis Galdun – 0904 824 217 – Hermanovce
Michal Roba – – Kojatice

Štartérov na každé ligové kolo určuje a zabezpečuje Výbor OHL Sabinov.

Kontakt:

info@ohlsabinov.sk
ohlsabinov@gmail.com

Kontaktné osoby:

Dávid Molčan
Milpoš 1
082 71 Lipany
Slovenská Republika
tel. č. +421 918 689 481

Maroš Poremba
Lúčka 190
082 71 Lipany
Slovenská Republika
tel. č. +421 948 776 411