Ďalšie

Najnovšia novinka

Najnovší rozhovor

Tabuľky bodovania

p.č. Názov družstva Počet bodov
1 Chmiňany 20
2 Uz. Pekľany 17
3 Lúčka 15
4 Hendrichovce 13
5 Ďačov 11
6 Žipov 10
7 Plavnica 9
8 Žipov B 8
9 Šindliar 7
10 Terňa 6
11 Ďačov B 5
12 Gregorovce 4
13 Bzenov 3
14 V. Lipník 2
15 Krivany 2
16 Žakovce 1
17 Bertotovce 1
18 Lúčka B 1
p.č. Názov družstva Počet bodov
1 Sp. Sobota 10
2 Šindliar 8
3 Plavnica 6
4 Terňa 5
5 Ďačov 4
6 Brezovica B 3
p.č. Názov družstva Výsledný čas
1 Lúčka 0
2 Chmiňany* 0
3 Uz. Pekľany 0
4 Hendrichovce 0
5 Plavnica 0
6 V. Lipník 0
7 Bertotovce 0
8 Žipov B 0
9 Žipov 0
10 Bzenov 0
11 Ďačov B 0
12 Gregorovce 0
13 Ďačov 0
14 Terňa 0
15 Lúčka B* 0
16 Žakovce* 0
17 Šindliar* 0
18 Krivany* 0
p.č. Názov družstva Výsledný čas
1 Terňa 0
2 Sp. Sobota 0
3 Brezovica B 0
4 Ďačov 0
5 Plavnica 0
6 Šindliar* 0
7 0
8 0

Kalendár ligových kôl

1. kolo: Uzovské Pekľany (SB)
16.06.2024 (Nedeľa) | 12:00 | Asfalt/Tráva
Denná súťaž – Link na FB udalosť

2. kolo: Bertotovce (PO)
30.06.2024 (Nedeľa) | 12:00 | Dlažba/Tráva
Denná súťaž – Link na FB udalosť

3. kolo: Žipov (PO)
07.07.2024 (Nedeľa) | 12:00 | Dlažba/Tráva
Denná súťaž – Link na FB udalosť

4. kolo: Krivany (SB) 
14.07.2024 (Nedeľa) | 12:00 | Koberce/Tráva
Denná súťaž – Link na FB udalosť

5. kolo: Hendrichovce (PO)
28.07.2024 (Nedeľa) | 12:00 | Koberce/Tráva
Denná súťaž – Link na FB udalosť

6. kolo: Plavnica (SL)
03.08.2024 (Sobota) | 13:00 | Dlažba/Tráva
Denná súťaž – Link na FB udalosť

7. kolo: Ďačov (SB)
11.08.2024 (Nedeľa) | 12:00 | Dlažba/Tráva
Denná súťaž – Link na FB udalosť

8. kolo: V. Lipník (SL)
18.08.2024 (Nedeľa) | 12:00 | Dlažba/Tráva
Denná súťaž – Link na FB udalosť

9. kolo: Lúčka (SB)
24.08.2024 (Sobota) | 12:00 | Dlažba/Tráva
Denná súťaž – Link na FB udalosť