Výsledky 2023

POZNÁMKY:

Technická Komisia zistila pred začiatkom súťaže závadu na mechanizme terčov, kedy sa nedala dosiahnuť požadavaná “tvrdosť terčov”.
Oba terče neprešli skúškou tvrdosti, no podmienky boli pre všetky zúčastnené družstvá počas celej súťaže totožné.

ZMENY PORADIA:

 • Ďačov muži
 • Ďačov B muži
 • Ďačov ženy
 • Šarišské Michaľany ženy

HOSŤOVANIA:

 • Údol muži
 • Žakovce muži
 • Ďačov B muži

POZNÁMKY:

Pred začiatkom ligového kola sa konala Mimoriadna Schôdza OHL Sabinov, z ktorej bola vyhotovená zápisnica. Táto zápisnica a prezenčná listina bude uverejnená na stránke OHL Sabinov v sekcii dokumnety.

ZMENY PORADIA:

 • Lúčka muži

HOSŤOVANIA:

 • Bzenov muži
 • Žipov muži

POZNÁMKY:

ZMENY PORADIA:

 • Žakovce muži
 • V. Lipník muži
 • Chmiňany muži
 • Šindliar ženy

HOSŤOVANIA:

 • Uzovské Pekľany muži
 • Chmiňany muži
 • Ďačov muži
 • Ďačov B muži
 • Žipov B muži

POZNÁMKY:

ZMENY PORADIA:

 • Spišská Sobota ženy

HOSŤOVANIA:

 • Šarišské Solokovce ženy
 • Žipov muži
 • Veľký Lipník muži
 • Chmiňany muži

POZNÁMKY:

ZMENY PORADIA:

 • žiadne

HOSŤOVANIA:

 • Bertotovce muži
 • Chmiňany muži

POZNÁMKY:

ZMENY PORADIA:

 • Spišská Sobota ženy
 • Lúčka muži

HOSŤOVANIA:

 • Šarišské Solokovce muži
 • Žipov muži
 • Veľký Lipník muži
 • Žipov B muži
 • Bzenov muži
 • Reľov muži
 • Plavnica ženy

POZNÁMKY:

ZMENY PORADIA:

 • Šindliar muži
 • Šar. Michaľany ženy
 • Veľký Lipník muži
 • Žipov muži

HOSŤOVANIA:

 • Veľký Lipník muži
 • Žipov B muži
 • Žipov muži
 • Údol muži
 • Ďačov muži

POZNÁMKY:

ZMENY PORADIA:

HOSŤOVANIA:

 • Chmiňany muži
 • Žipov muži
 • Bzenov muži
 • Ďačov muži
 • Veľký Lipník muži
 • Údol muži