Víťazi ročníkov OHL SB

MUŽI:

first– LÚČKA

second-prize– CHMIŇANY

third– UZOVSKÉ PEKĽANY

ŽENY:

first– ŠARIŠSKÉ MICHAĽANY

second-prize– SPIŠSKÁ SOBOTA

third– ŠINDLIAR

MUŽI:

first– VTÁČKOVCE

second-prize– LÚČKA

third– TERŇA

ŽENY:

first– TERŇA

second-prize– ŠINDLIAR

third– CHMIŇANY

MUŽI:

first– EKOSPOL

second-prize– VTÁČKOVCE

third– UZOVSKÉ PEKĽANY

ŽENY:

first– TERŇA

second-prize– TERŇA DORASTENKY

third– ŠINDLIAR

MUŽI:

first– UZOVSKÉ PEKĽANY

second-prize– ŽAKOVCE

third– HERMANOVCE

ŽENY:

first– ŠINDLIAR

second-prize– CHMIŇANY

third– BREZOVICA

MUŽI:

first– LÚČKA

second-prize– UZOVSKÉ PEKĽANY

third– HERMANOVCE

ŽENY:

first– LÚČKA

second-prize– HUBOŠOVCE

third– BREZOVICA

MUŽI:

first– UZOVSKÉ PEKĽANY

second-prize– HERMANOVCE

third– LÚČKA

ŽENY:

first– LÚČKA

second-prize– ŠINDLIAR

third– BREZOVICA

MUŽI:

first– HERMANOVCE

second-prize– HRABOVEC

third– ŠINDLIAR

ŽENY:

first– LÚČKA

second-prize– HUBOŠOVCE

third– ŠINDLIAR

MUŽI:

first– MILPOŠ “A”

second-prize– LÚČKA

third– HRABOVEC

ŽENY:

first– LÚČKA

second-prize– HRABOVEC

third– BREZOVICA

MUŽI:

first– LÚČKA

second-prize– MILPOŠ

third– UZOVSKÉ PEKĽANY

ŽENY:

first– JAROVNICE

second-prize– LÚČKA

third– KRIVANY

MUŽI:

first– KRIVANY

second-prize– MILPOŠ

third– LÚČKA

ŽENY:

first– LÚČKA

second-prize– KRIVANY

third– BREZOVICA

Rekordy OHL SB (C38)

DHZ Lúčka muži (13:58)

13,58 – Lúčka – Lipovce – 2023
13,98 – Vtáčkovce – Ďačov – 2022
14,00 – Lúčka – Ďačov – 2023
14,00 – Vtáčkovce – Ďačov – 2021
14,01 – Vtáčkovce – Hermanovce – 2021
14,04 – Vtáčkovce – Plavnica – 2021
14,10 – Ekospol – Ďačov – 2022
14,10 – Lúčka – Plavnica – 2021
14,10 – Uz. Pekľany–Brezovica/Krivany–2020
14,20 – Lúčka – Ďačov – 2022
14,21 – Uz. Pekľany – Ďačov – 2023
14,25 – Hermanovce – Plavnica – 2022
14,26 – Ekospol – Brezovica/Krivany – 2020
14,27 – Lúčka – Plavnica – 2023
14,28 – Vtáčkovce – Uz. Pekľany – 2022

DHZ Sp. Sobota ženy (16:59)

16,59 – Spišská Sobota – Plavnica – 2023
16,75 – Šar. Michaľany – Lipovce – 2023
16,90 – Šindliar – Uzovské Pekľany – 2023
16,95 – Chmiňany – Terňa – 2022
17,06 – Šar.Michaľany – Plavnica – 2023
17,07 – Terňa – Hermanovce – 2022
17,11 – Šar. Michaľany – Veľký Lipník – 2023
17,15 – Šar. Michaľany – Uz. Pekľany – 2023
17,23 – Šindliar – Plavnica – 2023
17,30 – Šar. Michaľany – Ďačov – 2023

13,23 - Martin Kuchár

Najlepší zostrek v mužskej kategórii:

Martin Kuchár – DHZ Lúčka

13,23s – Lipovce/Šindliar – 2023

16,21 - Klaudia Fabiánová

Najlepší zostrek v ženskej kategórii:

Klaudia Fabiánova – DHZ Spišská Sobota

16,21s – Ďačov – 2023

Víťazi Pohára Mareka Sedláka

MUŽI:

first– LÚČKA

ŽENY:

first– ŠARIŠSKÉ MICHAĽANY

MUŽI:

first– UZOVSKÉ PEKĽANY

ŽENY:

first– TERŇA

MUŽI:

first– UZOVSKÉ PEKĽANY

ŽENY:

first– CHMIŇANY

MUŽI:

first– LÚČKA

ŽENY:

first– LÚČKA

MUŽI:

first– HERMANOVCE

ŽENY:

first– LÚČKA

MUŽI:

first– UZOVSKÉ PEKĽANY

ŽENY:

first– LÚČKA

Rekordy OHL SB (C42)

DHZ Lúčka muži(14:03)

14,03 – Lúčka – Krivany 2015
14,15 – Lúčka – Milpoš 2016
14,21 – Lúčka – Uz. Pekľany 2015
14,33 – Hermanovce – Šindliar 2019
14,33 – Lúčka – Krivany 2019
14,33 – Uzovské Pekľany – Uz.Pekľany 2019
14,37 – Hrabovec – Hermanovce 2017
14,38 – Šindliar – Šindliar 2018
14,44 – Hermanovce – Tichý Potok 2018
14,51 – Šindliar – Lúčka 2017
14,51 – Uz. Pekľany – Hermanovce 2018
14,53 – Šindliar – Ďačov 2018
14,56 – Šindliar – Tichý Potok 2018
14,57 – Lúčka – Uz.Pekľany – 2019
14,58 – Hrabovec – Ražňany 2016
14,60 – Hermanovce – Šindliar 2018
14,62 – Milpoš A – Lúčka 2016
14,62 – Hrabovec – Lúčka 2017
14,65 – Uz. Pekľany – Tichý Potok 2018
14,65 – Lúčka – Tichý Potok 2018
14,67 – Šindliar – Ďačov 2017
14,68 – Lúčka – Lúčka 2016
14,71 – Milpoš – Krivany 2015
14,73 – Uz.Pekľany – Jakubovany 2019
14,74 – Šindliar – Plavnica 2019
14,77 – Lúčka – Jakubovany 2015
14,78 – Lúčka – Lúčka 2019
14,78 – Uz.Pekľany – Uz. Pekľany 2015
14,79 – Lúčka – Plavnica 2019
14,79 – Hermanovce – Gregorovce 2017

DHZ Lúčka ženy(17:50)

17,50 – Lúčka – Hermanovce 2017
17,68 – Lúčka – Lúčka 2017
17,83 – Hubošovce – Šindliar 2019
17,87 – Lúčka – Krivany 2019
17,95 – Hrabovec – Krivany 2016
18,01 – Lúčka – Lúčka 2019
18,02 – Lúčka – Uzovské Pekľany
18,12 – Lúčka – Milpoš 2016
18,14 – Lúčka – Plavnica 2019
18,39 – Brezovica – Šindliar 2019
18,40 – Hrabovec – Ražňany 2016
18,41 – Lúčka – Šindliar 2018
18,45 – Gregorovce – Uz.Pekľany 2019
18,45 – Lúčka – Tichý Potok 2018
18,56 – Krivany – Krivany 2015
18,56 – Lúčka – Hermanovce 2018
18,57 – Jarovnice – Milpoš 2015
18,58 – Chmin. N. Ves – Uz.Pekľany 2019
18,65 – Hubošovce – Hermanovce 2019
18,67 – Jarovnice – Lúčka 2015

13,83 - Martin Probala

Najlepší zostrek v mužskej kategórii:

Martin Probala – DHZ Hermanovce

13,83s – Tichý Potok 2018

17,12 - Diana Pecúchová

Najlepší zostrek v ženskej kategórii:

Diana Pecúchová – DHZ Hubošovce

17,12s – Hermanovce 2019