Podpora hasičského športu – PSK

Výzva: Výzva poslancov PSK

Názov žiadateľa: OHL Sabinov

Názov akcie/projektu: Podpora hasičského športu

Termín realizácie akcie/projektu: 15.2.2023 – 15.11.2023

Miesto realizácie akcie/projektu: Prešovský kraj

Schválená výška dotácie: 3 512,22 €

Správa o vyhodnotení realizácie projektu

Ako už z názvu projektu, na ktorý sme žiadali dotáciu vyplýva – prostredníctvom pomoci organizátorom jednotlivých kôl hasičskej ligy sme chceli zvýšiť úroveň hasičského športu v kraji, keďže naša liga zasahuje nie len okres Sabinov, ale aj Prešov či Starú Ľubovňu. Rovnako treba podotknúť, že vďaka vysokej úrovni súťaží sa do OHL Sabinov zapojili družstvá aj z okresov Košice okolie, Kežmarok či dokonca z okresu Poprad.

Z poskytnutej dotácie sme pomohli organizátorom v týchto bodoch:

 • Zabezpečenie videozáznamu z každého ligového kola
 • Zabezpečenie trofejí pre víťazov na každom ligovom kole
 • Zabezpečenie nafukovacích atrakcií pre deti na každom ligovom kole
 • Zabezpečenie trofejí pre družstvá na celkovom vyhodnotení ligy
 • Zabezpečenie vecných cien pre družstvá na celkovom vyhodnotení ligy

Zoznam ligových kôl:

 1. Kolo OHL Sabinov – 4.6.2023 – Uzovské Pekľany
 2. Kolo OHL Sabinov – 25.6.2023 – Brezovica
 3. Kolo OHL Sabinov – 15.7.2023 – Žipov
 4. Kolo OHL Sabinov – 23.7.2023 – Šindliar
 5. Kolo OHL Sabinov – 13.8.2023 – Ďačov
 6. Kolo OHL Sabinov – 20.8.2023 – Veľký Lipník
 7. Kolo OHL Sabinov – 27.8.2023 – Lúčka
 8. Kolo OHL Sabinov – 9.9.2023 – Plavnica

V OHL Sabinov veríme, že takouto cielenou pomocou sa nám podarilo vytvoriť zo športovej súťaže dobrovoľných hasičov miesto, kde sa šport spája s kultúrno-spoločenským vyžitím pre celé rodiny s deťmi. Takýmto spôsobom môžeme priniesť tento krásny šport širšej verejnosti a hlavne deťom, z ktorých, veríme, vyrastú noví dobrovoľní hasiči.

Dúfame, že v ďalších rokoch sa nám túto našu myšlienku bude dariť realizovať aj s pomocou PSK, ktorému zároveň patrí veľká vďaka za podporu nášho projektu.