Sezóna 2021 v znamení OHL SB Corona CUP-u

12.6.2021 sme sa po veľmi dlhom čase mohli stretnúť na Jarnej Schôdzi OHL Sabinov, ktorú pre nás pripravili hasiči a hasičky z Lúčky.
Všetci sme boli istotne radi, že sa konečne môžeme stretnúť a porozprávať sa “face to face”.

Okrem odsúhlasenia zmien pravidiel v Smernici OHL SB, boli jednou z hlavných tém Schôdze voľby nového Výboru OHL Sabinov. Z celkového počtu 15 oslovených záujemcov bolo ochotných vo voľbách kandidovať 9. Menovite: Veronika Ďuricová, Stanislav Imrich, Marek Krull, Matúš Kyseľa, Dávid Molčan, Maroš Poremba, Jakub Probala, Andrej Stempák a Gabriel Vojtko.
Po odsúhlasení verejnej voľby zástupcovia jednotlivých súťažných družstiev odovzdali svoje hlasy tak, že nový Výbor OHL Sabinov bude do roku 2023 pracovať v tomto zložení:

Predseda – Dávid Molčan
Podpredseda – Matúš Kyseľa
Tajomník – Jakub Probala
Pokladník – Gabriel Vojtko
Člen Výboru -Veronika Ďuricová
Hlavný Rozhodca OHL SB – Maroš Poremba

Predošlému vedeniu ligy by sme chceli srdečne poďakovať za veľký kus dobrej práce, ktorá posúvala ligu každým rokom do predu. Ďakujeme!

Ďalšou veľmi dôležitou témou Schôdze bolo samotné predstavenie súťažného ročníka 2021, keďže ešte pôvodný Výbor OHL SB sa rozhodol sezónu 2021 poňať tak trochu netradične.
Predstavený bol teda “OHL SB Corona CUP”!

Keďže aktuálna situácia spojená s pandémiou ochorenia COVID-19 si vyžaduje kreatívne riešenia, Výbor OHL SB sa rozhodol klasický ligový ročník na jeden rok vymeniť za Corona CUP.
Špeciálne pre tento rok boli vytvorené pravidlá, ktoré sa na Schôdzi počas diskusie upresnili podľa požiadaviek prítomných zástupcov hasičských družstiev.

Schválené pravidlá OHL SB Corona CUP-u si môžete prečítať na nasledujúcim obrázku.

Špeciálna situácia – Špeciálna sezóna – Špeciálna súťaž
Keďže toto všetko je špeciálne, rozhodli sme sa, že tento ročník bude “otvorený” a teda šancu zapojiť sa do “ligového” zápolenia na trati bude mať možnosť akékoľvek družstvo, ktoré sa zúčastní čo i len jednej zo súťaží naplánovaných pre sezónu 2021.

Nikto nemôže nič stratiť – iba získať. Každý z nás sa už určite teší na súťaže, no v tejto zložitej a neistej dobe sme sa rozhodli, že nebudeme vyberať vstupný poplatok do ligy, a preto bude môcť byť do zbierania bodov v ligovej tabuľke zaradený naozaj každý, kto príde na súťaž.
Takto dostávate možnosť byť súčasťou ligy všetci a samozrejme na konci po sčítaní všetkých bodov, môžete byť odmenení peknou vecnou cenou, ktorú zabezpečí Výbor OHL SB v spolupráci so sponzormi a partnermi ligy.

Jednou z hlavných cien pre mužskú a ženskú kategóriu budú napríklad dresy pre celé družstvo od spoločnosti Bison Sportswear. (Samozrejme s názvom vášho družstva či vašim logom)

Po schválení zástupcami družstiev vám samozrejme predstavujeme aj kalendár súťaží, ktoré budú v tomto roku zaradené do OHL SB Corona CUP-u.

  • 1. súťaž : 25.07.2021 (Nedeľa) – Hermanovce|  12:00  |  Asfalt/Tráva | denná
  • 2. súťaž : 08.08.2021 (Nedeľa) – Ďačov |  12:00  |  Dlažba-Tartan/Tráva | denná
  • 3. súťaž : 15.08.2021 (Nedeľa) – Lúčka |  11:00  |  Dlažba -Tartan /Tráva | denná
  • 4. súťaž : 21.08.2021 (Sobota) – Plavnica |  13:00  |  Dlažba -Tartan /Tráva | denná
  • 5. súťaž : 21.08.2021 (Sobota) – Plavnica |  20:00  |  Dlažba -Tartan /Tráva | nočná

Veríme, že projekt netradičnej súťaže v netradičnej situácii sa vám všetkým bude páčiť, a že sa do tohto projektu zapojí čo najviac súťažných družstiev.

Na záver treba vysloviť úprimné ďakujem dievčatám a chlapcom z DHZ Lúčka za organizáciu Jarnej Schôdze OHL Sabinov.

Kompletnú prezentáciu, zápisnicu a prezenčnú listinu Jarnej Schôdze OHL SB nájdete na webe OHL SB v sekcii dokumenty, kde taktiež nájdete aj aktualizovanú Smernicu OHL SB – platnú pre súťažný ročník 2021.

Prajeme pekný deň a vidíme sa na 1. súťaži v Hermanovciach.
Dávid Molčan
Predseda OHL Sabinov