Oznam Výboru OHL SB

Výbor OHL Sabinov oznamuje, že výsledky 6. kola OHL Sabinov, ktoré sa konalo 6.8.2017 v obci Ražňany nebudú započítavané do hodnotenia ligy. Odôvodnenie: Výbor…