Nová kategória OHL SB v spolupráci s Marekom Sedlákom

Nová kategória v OHL Sabinov “Pohár Mareka Sedláka za najvyrovnanejšie výkony”

Výbor OHL Sabinov v spolupráci so sponzorom ligy – Marekom Sedlákom sa zhodli na tom, že od tejto sezóny (pozn. 2017) sa v OHL Sabinov vytvorí nová súťažná kategória – “Pohár Mareka Sedláka za najvyrovnanejšie výkony”.

Táto kategória sa bude samozrejme deliť na mužskú a ženskú časť, aby sme na konci sezóny zistili, kto podával celkovo najvyrovnanejšie výkony v lige. Zapojení budú automaticky všetci účastníci OHL Sabinov v aktuálnom ročníku.

Pravidlá tejto kategórie:
Počas celej sezóny OHL Sabinov sa budú každému súťažnému družstvu osobitne spočítavať všetky jeho dosiahnuté časy. To znamená, že pri 9-tich kolách ligy, bude mať možnosť každé družstvo odbehnúť celkovo 18 pokusov. Výsledné časy všetkých odbehnutých pokusov sa spočítajú do jedného výsledného času. Ak družstvo svoj pokus ukončí ako NEPLATNÝ, alebo pokus vôbec neodbehne, pripočíta sa mu 60 sekúnd.

Napríklad:
1. kolo – 1p: NP, 2p: 14,30s => výsledný čas za prvé kolo bude 74,30s

Takto sa po finálovom kole spočítajú všetky pokusy zo všetkých kôl. vznikne tak celkový čas, za ktorý dané družstvo odbehlo všetky pokusy v danom ročníku ligy.

V ženskej aj mužskej kategórii vyhráva to družstvo, ktoré bude mať NAJNIŽŠÍ súčet časov!

Výhra:
Na víťaza mužskej kategórie, čaká okrem pohára za víťazstvo a vecnej ceny, aj PUTOVNÝ POHÁR MAREKA SEDLÁKA ZA NAJVYROVNANEJŠIE VÝKONY (vysoký 130cm!!!)

Na víťaza ženskej kategórie, čaká okrem pohára za víťazstvo a vecnej ceny, aj PUTOVNÝ POHÁR MAREKA SEDLÁKA ZA NAJVYROVNANEJŠIE VÝKONY (vysoký 114cm!!!)

Veríme, že táto nová kategória motivuje všetky družstvá k čo najlepším výkonom, no zároveň aj zvýši atraktivitu ligy.
Túto kategóriu nemusí zaručene vyhrať družstvo, ktoré dokáže dať na súťaži “nízku 14-tku”. Môže to vyhrať aj družstvo, ktoré bude napríklad stabilne dávať časy od 15s do 16s, no v súčte to môže byť lepšie, ako 14-tka a NP 🙂

Dúfame, že sa Vám tento náš nápad páči.
S pozdravom
Výbor OHL SB