Školenie rozhodcov pre sezónu 2016

Včera – 17.4.2016 sa v zasadačke hasičskej zbrojnice v Šarišských Michaľanoch uskutočnilo ŠKOLENIE ROZHODCOV OHL SB, pre sezónu 2016.

Preberala sa nová SMERNICA OHL SB, platná pre tento ligový ročník. Môžete ju nájsť na webe OHL SB v kategórii Dokumenty, alebo na tomto linku: https://ohlsabinov.sk/index.php/en/dokumenty

Vyškolení a schválení boli títo rozhodcovia:
Jozef Šimoňák – 0911 295 604 – Šar. Michaľany
Radovan Rešetár – 0908 079 163 – Nemcovce
Marián Mikolaj – – Terňa
Gerhat Patrik – 0911 159 996 – Jakubovany
Kočiščák Miroslav – 0908 593 499 – Červená Voda
Ďurica Ladislav – 0905 761 695 – Brezovica
Vojtko Gabriel – 0903 771 004 – Jakubovany

Zoznam rozhodcov je dostupný aj na webe OHL SB:https://ohlsabinov.sk/index.php/en/ohl-sb

Výbor OHL SB apeluje na organizátorov jednotlivých ligových kôl, aby si Hlavného rozhodcu súťaže a rozhodcu na prípravnej základni vybrali z tohto zoznamu.
Rozhodcov je potrebné kontaktovať minimálne týždeň pred konaním ligového kola!