5. kolo OHL SB – Tichý Potok (22.7.2018)

Dňa 22. 7. 2018 o 13.00 h. sa konalo 5. kolo Okresnej hasičskej ligy na futbalovom ihrisku v Tichom Potoku. Začalo sa to nástupom zúčastnených družstiev a zahájením súťaže. Na súťaži sa zúčastnilo 8 ženských a 17 mužských družstiev z okresov PO, BJ a KE. Predseda OHL SB v úvode všetkých pozdravil a dal slovo starostke obce, ktorá všetkých privítala a povzbudila všetkých súťažiacich prianím veľa síl a elánu v súťažení. Na nástupe bol aj Otec duchovný z našej farnosti, ktorý sa tiež prihovoril, pričom uviedol, že je to hasičská súťaž, kde nejde o život, ale o súťaženie a dal všetkým prítomným svoje kňazské požehnanie.

Súťaž odštartovali prvým útokom naše ženy, prvý pokus im veľmi nevyšiel nakoľko bol neplatný, v druhom pokuse dosiahli čas 20,97 a umiestnili sa na 5. mieste, nie sú v lige. Ako druhí štartovali chlapci z Lažan, ktorí si zaplatili presunutie poradia, tí sa s časom 15,92 umiestili na 8.mieste, pričom prvý pokus mali neplatný. Ďalej sa išlo podľa štartovky, kde nasledovali ženy z Lúčky, ktoré s výsledným časom 18,45 vyhrali v ženskej kategórii. Blahoželáme ☺. Muži zo Šarišských Michalian štartovali ako štvrtí v poradí. Druhé kolo im nevyšlo podľa ich predstáv, ale s časom 16,40 z prvého kola sa umiestnili na 12. mieste. Ženám z Chmiňan patrilo 6. miesto s výsledným časom 21,22. Muži z Gregoroviec sa s časom 15,75, ktoré vybojovali v druhom kole, umiestnili na 7. mieste. Ďalšie v poradí boli ženy z Brezovice, ktorým nakoniec patrila posledná ôsma priečka s výsledným časom 22,87, pričom prvý pokus mali neplatný. Muži z Krivan sa umiestnili na 13. mieste s časom 17,53 z prvého kola. V poradí ôsmi nastúpili na štart muži z Lúčky, ich výsledný čas bol 14,65, ale keďže aj muži z U. Pekľan mali čas 14,65 po ukončení kôl nasledoval medzi nimi rozstrel, v ktorom sa rozhodlo, že muži z Lúčky sa umiestnili na 4.mieste a muži z U. Pekľan na 3.mieste. Muži z U. Pekľan mali v druhom kole opakovaný štart, nakoľko sa pri ich druhom pokuse nezapla časomiera. Ako deviaty v poradí štartovali muži z Hermanoviec. Títo chalani okrem toho, že s časom 14,44 sa umiestnili na prvom mieste, tak sa aj v prvom kole postarali o rekordný nástrek prúdara OHL SB na ľavej strane s výsledným časom 13,83. Chlapcom srdečne blahoželáme. Po víťaznom mužstve nasledovali muži z Chmiňan, ktorý sa umiestnili na predposlednom 16. mieste s výsledným časom 19,60. Mužom z Jakubovan patrilo 14. miesto s časom 17,56, pričom v prvom kole mali NP. Z dvanásteho miesta štartovali muži z Ďačova ani týmto chlapcom prvé kolo nevyšlo NP, ale s časom z druhého kola 16,12 sa umiestnili na 10. mieste. Ženám zo Šindliara šťastie v prvom kole tiež neprialo a mali NP, ale s časom z druhého kola 20,38 sa umiestnili na 4. mieste. Ženy zo Šarišských Michalian sa umiestnili na predposlednom 7. mieste s časom 22,19. Ženy z Gregoroviec štartovali z pätnásteho poradového miesta. S výsledným časom 19,59 si vybojovali 3.miesto. Ženy z Hubošoviec si vybojovali 2. miesto s časom 18,84. Sedemnásty v poradí štartovali muži z Hrabovca, im patrilo 9. miesto s časom 15,99. Pódiové druhé umiestnenie si vybojovali aj chlapci zo Šindliara s výsledným časom 14,56. Z devätnásteho miesta štartovali muži z Keceroviec, ktorí nie sú účastníkmi ligy. Títo chlapci sa umiestnili na 5. mieste s časom 15,00. Ani muži z Ražňan nie sú účastníkmi ligy, v prvom kole mali NP, ale s výsledným časom z druhého kola 17,61 im patrilo 15.miesto. Po mužoch z Ražňan nasledovali muži z Hubošoviec, ktorí si pripísali 6. miesto s výsledným časom 15,55. Chlapci Uzovské Pekľany B, ktorí tiež nie sú účastníkmi ligy, sa umiestnili na poslednom 17. mieste s výsledným časom 20,74, v prvom mali NP. Ako poslední v poradí sme boli na štartovke zapísaní my, muži z Tichého Potoka, čas z prvého kola 16,17 nám stačil na 11. miesto, no škoda lebo v druhom pokuse sa nám na jednom z terčov rozsvietil čas 14,95.

Po ukončení druhých pokusov a po krátkej prestávke sme pristúpili k samotnému vyhláseniu výsledkov tejto súťaže. Za prvé tri miesta v oboch kategóriách boli odovzdané poháre, ďalej všetkým ženským družstvám, prvým deviatim mužským družstvám a domácim mužom bolo odovzdané šampanské. Samozrejme nezabudli sme oceniť ani najrýchlejšiu prúdarku a najrýchlejšieho prúdara. My ako organizátori sme sa snažili vytvoriť čo najideálnejšie podmienky a atmosféru, aby sa u nás súťažiaci, ale aj diváci a hostia cítili čo najlepšie a mali pekný športový zážitok. Sme radi, že aj počasie nám prialo, aj keď dážď visel len tak na vlásku, ale dôležité je, že nám nepršalo, čo bola výhoda pre súťažiacich, pretože trať bola suchá a počas celej súťaže mali družstvá rovnaké podmienky. K dispozícií bol bufet, v ktorom bolo možné si zakúpiť stravu ako guľáš, klobása, hot-dog či hranolčeky. Čo je veľmi dôležité uviesť, že sa nestal žiadny úraz a nedošlo k zraneniu.

Na záver sa chceme poďakovať predovšetkým, rozhodcom, štartérom, zapisovateľkám, personálu v bufete, zdravotnej službe, kameramanovi, fotografke, komentátorke, DHZ Jakubovany /za zabezpečenie časomiery/, sponzorom a samozrejme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na príprave a pomohli nám pri organizovaní 5. kola OHL SB.

Víťazom tohto 5. kola OHL SB, ktoré sa konalo v Tichom Potom ešte raz srdečne BLAHOŽELÁME a tešíme sa na ďalšie kolá OHL SB v sezóne 2018, vidíme sa v Hrabovci 5. 8. 2018.

DHZ Tichý Potok.