Jarná Schôdza OHL Sabinov 2019

Výbor OHL SB v spolupráci s DHZ Hubošovce Vás srdečne pozýva na Jarnú Schôdzu OHL SB 2019, ktorá sa uskutoční 2.3.2019 o 14:00 v kultúrnom dome v Hubošovciach.

Veľmi radi privítame zástupcov všetkých družstiev, aj nových, ktorí majú záujem o účasť v lige v tomto ročníku.

Program Jarnej Schôdze OHL SB 2019:
Zaplatenie účastníckych poplatkov
Otvorenie
Príhovor Predsedu OHL SB Dávida Molčana
Oboznámenie o doplnení zmien pravidiel do Smernice OHL SB
Definitívne stanovenie ligového kalendára OHL SB
Oboznámenie o sponzoroch OHL SB pre sezónu 2018
Rôzne
Diskusia
Záver

Prosíme zástupcov všetkých družstiev, aby na Schôdzu prišli v dostatočnom časovom predstihu, kvôli plateniu účastníckych poplatkov na sezónu 2019!
Dávame do pozornosti, že právo hlasovať majú iba zástupcovia tých družstiev, ktorí zaplatia pred začiatkom schôdze účastnícky poplatok vo výške 50€ (+ 20€ ako zábezpeka odbehnutia všetkých ligových kôl) za súťažné družstvo.

Link na udalosť: https://www.facebook.com/events/308950476474759/

S pozdravom
Výbor OHL Sabinov