Jarná Schôdza OHL SB – 2020 – Chmiňany

Dňa 21.6.2020 sa o 14.00 hod. uskutočnila Jarná Schôdze Okresnej hasičskej Ligy Sabinov, pred aktuálnym ročníkom 2020.

Hneď v úvode, by sme chceli vyjadriť veľké poďakovanie DHZ Chmiňany za prípravu a pohostenie počas tejto Schôdze.

Schôdze sa zúčastnilo 22 zástupcov 18-tich dobrovoľných hasičských zborov. Za účasť všetkým srdečne ďakujeme a sme veľmi radi, že sme medzi sebou mohli privítať aj zástupcov nových hasičských družstiev.

Všetky dôležité informácie z Jarnej Schôdze OHL SB 2020 nájdete na webe ligy v časti dokumenty, alebo priamo na týchto linkách:

Prezentácia – link
Prezenčná listina – link

Zápisnica z Jarnej Schôdze OHL SB 2020 – link

Schválena Smernica OHL SB pre rok 2020 s vyznačenými zmenami – link

Prajeme pekný zvyšok dňa.
Výbor OHL SB