Jarná Schôdza OHL SB – 2020 – PRELOŽENÁ NA NEURČITO

Oznam Výboru OHL Sabinov:

Jarná Schôdze Okresnej Hasičskej Ligy Sabinov, ktorá sa má konať 21.3.2020 v hasičskej zbrojnici obce Chmiňany sa odkladá na NEURČITO!
O novom dátume konania jarnej Schôdze OHL SB, prípadne ďalších opatreniach, vás budeme informovať v dostatočnom časovom predstihu.

Toto opatrenie prijímame na základe nariadenia Ústredného krízového štábu Slovenskej Republiky, ktorý hovorí o predchádzaní možnosti nákazy novým vírusom COVID-19 – známym ako coronavírus, taktiež označovaný aj SARS-CoV-2.

Zároveň vyzývame všetkých, aby dodržiavali nariadenia Ústredného krízového štábu SR v plnom rozsahu, aby sme tak predišli prípadnému rozšíreniu tejto nákazy.

Všetky potrebné informácie nájdete na stránkach Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej Republiky –http://www.uvzsr.sk/

S pozdravom
Ing. Dávid Molčan
Predseda OHL Sabinov