Jesenná Schôdza OHL Sabinov 2018

Výbor OHL SB v spolupráci s DHZ Brezovica – TEXAS Vás srdečne pozývajú na Jesennú Schôdzu OHL SB, ktorá sa uskutoční 24.11.2018 o 14:30 v zasadačke obecného úradu.
Pozývame zástupcov všetkých družstiev, ktoré sa túto sezónu zapojili do OHL SB, no aj nových – potencionálnych záujemcov o účasť v budúcom ročníku ligy.
Program:
– Privítanie
– Príhovor predsedu OHL SB Dávida Molčana
– Oboznámenie o fungovaní Výboru OHL SB
– Oboznámenie o hospodárení OHL SB
– Zhodnotenie súťažného ročníka 2018
– Návrh na úpravu a doplnenie pravidiel OHL SB
– Predbežný návrh ligového kalendára pre sezónu 2019 (Záujemcovia o ligové kolo, nech si pripravia predbežný dátum organizácie ligového kola)
– Diskusia
– Záver
(Výbor OHL SB si vyhradzuje právo, upraviť program schôdze)
Vopred prosíme, aby každé ligové či neligové družstvo, vopred nahlásilo počet účastníkov na Jesennej schôdzi, maximálne však 2 účastníci za jedno súťažné družstvo. (Nahlasovanie prebieha v EVENTE na FB.)
Všetci ste srdečne vítaní…
Výbor OHL SB
P.S.: Nezabudnite pridávať vaše postrehy, vďaka ktorým sa môže liga posunúť v pred!
https://goo.gl/jrkm4K