Oznam Výboru OHL Sabinov o aktuálnej situácii, spojenej s pandémiou vírusu COVID-19

Oznam Výboru OHL Sabinov o aktuálnej situácii, spojenej s pandémiou vírusu COVID-19

Výbor OHL Sabinov, po viacerých videokonferenciách, oznamuje všetkým dobrovoľným hasičským zborom, organizátorom ligových kôl, súťažiacim, či ostatným priaznivcom hasičského športu a našej ligy nasledovné rozhodnutie, v závislosti na aktuálnu situáciu spojenú s pandémiou vírusu COVID-19 na Slovensku.

Výbor OHL Sabinov ruší všetky svoje aktivity, ako napríklad Jarná Schôdza OHL Sabinov či ligové kolá, počas mesiacov máj a jún, ak to nebude opatreniami nariadené inak. Toto rozhodnutie je založené na uzneseniach krízového štábu SR a opatreniach nariadenými Vládou SR.

Výbor OHL Sabinov sa po videokonferencii aj so zástupcami prípadných organizátorov ligových kôl pre ročník 2020 dohodol na nasledovných krokoch, ktoré samozrejme s ohľadom na aktuálnu situáciu a nariadeniami Vlády SR budú nasledovať:

  • 1. a 2. kolo OHL Sabinov, plánované na mesiac jún sú zrušené
  • Jarná Schôdza OHL SB je presunutá na neurčito – teda pokiaľ situácia na území Slovenskej Republiky nebude uvoľnená na toľko, aby bolo možné túto schôdzu uskutočniť

Po uvoľnení opatrení nariadenými hlavným hygienikom SR, krízového štábu SR a Vládou SR bude Výbor OHL Sabinov hľadať čo najskorší možný dátum a miesto uskutočnenia Jarnej Schôdze OHL Sabinov 2020, na ktorej budú prerokované nasledovné body:

  • Ligový ročník OHL Sabinov sa otvorí iba v prípade, že sa po uvoľnení aktuálne nariadených opatrení nájde minimálne 5 organizátorov, ktorí budú ochotní zorganizovať ligové kolá.
    • Z toho bude vyplývať návrh nového kalendára pre sezónu 2020
  • Ligový ročník OHL Sabinov sa neotvorí v prípade, že sa po uvoľnení aktuálne nariadených opatrení nenájde vyššie spomínaný počet organizátorov ligových kôl, alebo v prípade, že nebude možné zostaviť ligový kalendár, v závislosti na dátume uvoľnenia aktuálne nariadených opatrení.

Ak by sa ligový ročník 2020 nepodarilo otvoriť a aktuálna situácia by dovoľovala organizovanie hromadných kultúrno-spoločenských a športových podujatí, Výbor OHL Sabinov ponúka materiálno-technickú pomoc pri organizácii pohárových súťaží, organizovaných dobrovoľnými hasičskými zbormi, ktoré boli, alebo majú záujem sa v budúcnosti stať členmi OHL Sabinov. V takom prípade by sa tieto pohárové súťaže konali pod záštitou OHL Sabinov.

S týmito návrhmi plne súhlasia všetci členovia Výboru OHL Sabinov, menovite:

Ing. Dávid Molčan
Stanislav Okruhľanský
Jakub Probala
Ing. Maroš Poremba
Ing. Erik Grega
Gabriel Vojtko

Zároveň podporujú tieto návrhy aj zástupcovia organizátorov ligových kôl pre rok 2020, menovite:

DHZ Uzovské Pekľany – Stanislav Okruhľanský
DHZ Krivany / DHZ Brezovica – Ing. Erik Grega / Ing. Veronika Ďuricová
DHZ Hermanovce – Maroš Dugas
DHZ Šindliar – Ing. Stanislav Imrich
DHZ Lúčka – Ing. Maroš Poremba
DHZ Plavnica – Matúš Kyseľa
DHZ Veľký Lipník – Michal Labant

Ďalej dáva Výbor OHL Sabinov do pozornosti, že predseda OHL Sabinov – Ing. Dávid Molčan sa pravidelne zúčastňuje videokonferencií za účasti zástupcov viacerých hasičských líg z celého Slovenska, kde sa zdieľajú informácie o aktuálnej situácii v ligách a o následnom spoločnom postupe všetkých dotknutých hasičských líg.

O prípadných ďalších opatreniach a rozhodnutiach Výboru OHL Sabinov vás všetkých budeme v dostatočnom časovom predstihu informovať.

Všetci určite veríme, že sa čoskoro budeme môcť spoločne stretnúť na ligových kolách, či pohárových súťažiach pod záštitou OHL Sabinov.

S pozdravom
Výbor OHL Sabinov