Oznam Výboru OHL SB k preloženiu 1. kola OHL SB

Keďže sa po zverejnení informácie o presunutí 1. kola OHL SB z dátumu 5.5.2019 na nový dátum 12.5.2019, objavilo niekoľko negatívnych reakcií, Výbor OHL SB si uvedomil, že domnienka o chránení zdravia a pohodlia súťažiacich či divákov a s tým spojené odbehnutie kola v podstatne lepších poveternostných podmienkach nebolo do predu dostatočne odkomunikované. Preto sme sa rozhodli kontaktovať zástupcov všetkých ligových družstiev, aby sme si overili správnosť riešenia danej situácie s pohľadu Výboru OHL SB – dodatočným hlasovaním o presune 1. kola OHL SB na dátum 12.5.2019.

Kontaktovanie zástupcov ligových družstiev prebehlo dňa 1.5.2019 s nasledovnými výsledkami:

S preložením súťaže na 12.5.2019 súhlasia:

Uzovské Pekľany muži
Krivany muži
Hermnovce muži
Hubošovce muži
Lúčka muži
Jakubovany muži
Ďačov muži
Chmiňany muži
Lažany muži
Hubošovce ženy
Lúčka ženy
Brezovica ženy
Chmiňany ženy
Chminianská Nová Ves ženy

SPOLU ZA: 14

S preložením súťaže na 12.5.2019 nesúhlasia:

Šarišské Michaľany muži
Plavnica muži
Gregorovce muži
Šindliar muži
Šarišské Michaľany ženy
Gregorovce ženy
Šindliar ženy

SPOLU PROTI: 7

Z týchto výsledkov je zrejme, že presun kola je najsprávnejším riešením vzniknutej situácie, preto sa 1. kolo OHL SB definitívne presúva na 12.5.2019.

Výbor OHL SB dúfa, že v spolupráci s družstvami, ktoré majú problém s presunom 1. kola OHL SB na dátum 12.5.2019, nájde spoločné riešenie tak, aby ich účasť na 1. kole OHL SB nebola ohrozená.

Preto prosíme zástupcov družstiev, ktorý takýto problém majú, aby kontaktovali Výbor OHL SB, ktorý sa túto situáciu v spolupráci s daným ligovým družstvom bude snažiť vyriešiť.

S pozdravom
Výbor OHL SB