Oznam Výboru OHL SB o zmene dátumu 1. kola OHL SB 2018

V predošlých dňoch zástupcovia DHZ Uzovské Pekľany kontaktovali zástupcov všetkých družstiev, ktoré mali do dátumu 28.3.2018 zaplatený účastnícky poplatok s otázkou o možnosti zmeny dátumu konania 1. kola OHL Sabinov z 29.4.2018 na nový dátum – 10.6.2018.
Keďže VŠETCI zástupcovia družstiev vyjadrili svoj SÚHLAS s diskutovanou zmenou, Výbor OHL SB na základe jednohlasného rozhodnutia zástupcov všetkých družstiev, aktuálne zapojených do OHL SB, mení DÁTUM 1. KOLA OHL SB z pôvodného – 29.4.2018 na NOVÝ – 10.6.2018!!!
Tešíme sa na vás na 1. kole v Uz. Pekľanoch,
dňa 10.6.2018 o 13:00 na NOVEJ TRATI!
S pozdravom
Výbor OHL SB