Oznam Výboru OHL SB o zrušení resp. presunutí 3. kola OHL SB

Výbor OHL Sabinov oznamuje, že 3. kolo OHL Sabinov, ktoré sa malo konať 23.8.2020 o 12:00 v hasičskom areáli obce Lúčka (okres SB) sa po hlasovaní zástupcov všetkých ligových družstiev zrušilo.

V závislosti na nepriaznivý vývoj počasia pred začatím 3. kola OHL SB sa Výbor OHL SB spoločne s organizátorom – DHZ Lúčka, zhodli na zvolaní zástupcov všetkých ligových družstiev.
Na tejto porade sa preberali možnosti pokračovania, zrušenia a presunutia 3. kola OHL SB.

Výbor OHL SB v spolupráci s organizátorom dal možnosť hlasovať o týchto variantách:

Možnosť posunutia štartu 3. kola OHL SB v nezmenenom dátume (23.8.2020) na 13:30 s tým, že sa súťaž odbehne iba na jeden pokus (v závislosti na vysokom počte prítomných hasičských družstiev).
Hlasovanie: Za – 6, Proti – 15, Zdržali sa – 0

Možnosť kompletného zrušenia 3. kola OHL SB.
Hlasovanie: Za – 0, Proti – 21, Zdržali sa – 0

Možnosť presunutia 3. kola OHL SB na iný dátum (na výber dátumy: 30.8.2020 a 1.9.2020 v závislosti na predpovedi počasia).
Hlasovanie: Za – 21, Proti – 0, Zdržali sa – 0

Uznesenie: Výbor OHL SB v spolupráci s DHZ Lúčka a na základe hlasovania zástupcov ligových družstiev bude podrobne sledovať predpoveď počasia pre dátumy 30.8.2020 a 1.9.2020 a vo štvrtok 27.8.2020 rozhodne o novom termíne konania 3. kola OHL SB v obci Lúčka.

Dnes – 27.8.2020 sa Výbor OHL SB skontaktoval s organizátorom 3. kola OHL SB – DHZ Lúčka a v závislosti na predpovedi počasia spoločne prijali toto rozhodnutie:

3. kolo OHL SB sa presúva na nový dátum – 30.8.2020. Čas začatia ostáva na pôvodných 12:00 hod..
Štartovka sa opätovne spustí dnes – 27.8.2020 o 20:00 s tým, že všetkým ligovým družstvám ostávajú v platnosti ich štartovné čísla, ktoré si zapísali pôvodne do štartovky. Po opätovnom spustení štartovky, ale majú možnosť si svoje štartovné číslo zmeniť. Neligové družstvá, boli zo štartovky odstránené a po znovuspustení štartovky budú mať možnosť sa znova prihlásiť na zvyšné voľné miesta.

Všetci veríme, že sa v oveľa lepšom počasí stretneme na presunutom 3. kole OHL SB v Lúčke 30.8.2020.

Výbor OHL SB