Reportáž 1. kolo OHL SB- Uzovské Pekľany (12.5.2019)

V nedeľu 12.5.2019 sa konalo 1. kolo OHL Sabinov, ktorým sme otvorili v poradí 5. súťažnú sezónu. Súťaž sa mala konať 5.5.2019, no kvôli poveternostným podmienkam a nevhodnému terénu sa výbor OHL SB a organizátor s ohľadom na zdravie súťažiacich rozhodol, že sa súťaž presunie o týždeň neskôr –12.5.2019.

S preložením súťaže súhlasilo 14 tímov, proti bolo 7 tímov, z čoho vyplynulo, že presun kola bol správnym riešením.

Súťaž sa konala na miestnom futbalovom ihrisku a zúčastnilo sa jej 7 ženských a 17 mužských družstiev. Počasie bolo slnečné a bez zrážok, čo sa odzrkadlilo na famóznych výkonoch našich súťažiacich. Diváci mali možnosť občerstviť sa v bufete a nechýbali ani atrakcie pre deti. Celou súťažou nás sprevádzala komentátorská dvojica Matúš a Fero, ktorí svojím talentom zabávali divákov, no pomohli aj skrátiť čas pri menších technických problémoch.

 

Začneme ženskou kategóriou. Na 7. mieste s časom 21,078 sa umiestnili ženy z obce Šindliar. Za nimi na 6. priečke nasledovali ženy z Hubošoviec s časom 20,283. Ženám z obce Chmiňany v druhom pokuse šťastie neprialo a tak s výsledným časom z prvého pokusu 20,120 obsadili 5. miesto. Štvrté miesto patrilo ženám z obce Brezovica s časom 20,093. Pódiovým umiestneniam sa tešili ženy z obce Lúčka, ktoré s časom 19,275 obsadili 3. priečku. Ženy z obce Chminianska Nová Ves, ktoré mali premiéru v OHL SB získali 2. miesto s krásnym časom 18,577. Na zlatej priečke sa umiestnili ženy z obce Gregorovce s časom 18,076.

 

V mužskej kategórii sa na poslednom 17. mieste umiestnilo družstvo zo Šarišských Sokoloviec s časom 22,016. Mužom z obce Chmiňany druhé kolo nevyšlo podľa predstáv a tak s výsledným časom 19,667 získali 16. miesto. Na 15. mieste s časom 19,241 skončilo družstvo zo Šindliara, ktorým taktiež druhý pokus nevyšiel. Hasiči z Gregoroviec získali 14. miesto s časom 18,198. Muži z obce Lipovce štartovali pod poradovým číslom 13. a rovnako takéto miesto získali s časom 17,986. Za nimi 12. miesto obsadili  muži z obce Lažany s časom 17,852. Jedenáste miesto patrilo obci Krivany s časom 17,524 a posledný 17-tkový čas nám uzatvárajú muži z obce Ďačov časom 17,070, ktorým patrí 10. miesto.

Ďalej sa na 9. mieste umiestnili nováčikovia z obce Plavnica s časom 16,670, za nimi domáce družstvo Uzovské Pekľany B s časom 16,640, pričom prvý pokus mali neplatný. Na 7. mieste skončil  tím z Jakubovan s časom 16,180.

Na 6. mieste s časom 15,957 sa umiestnili muži z obce Hrabovec, za nimi Hubošovce s časom 15,823 a na 4. mieste s časom 15,447 muži z obce Hermanovce.

Muži zo Spišského Štvrtku získali 3. miesto s časom 15,089. Na druhom mieste s krásnym časom 14,574 sa umiestnili muži z obce Lúčka. Absolútne víťazstvo v mužskej kategórii patrilo domácim mužom z Uzovských Pekľan, ktorí s časom 14,330 vytreli všetkým zrak.

Cenu za najrýchlejších prúdarov si odniesli Patrícia Guľášová (DHZ Lúčka), ktorá hosťovala v tíme Hubošoviec s časom 17,928 a z mužov Dávid Molčan (DHZ Uzovské Pekľany) s časom 14,050.

 

Na záver sa chceme poďakovať rozhodcom, štartérom, komentátorom a všetkým, ktorí sa podieľali na príprave súťaže v obci Uzovské Pekľany.

Víťazom ešte raz blahoželáme a tešíme sa na 2. súťažné kolo, ktoré sa bude konať v obci Krivany 30.6.2019.

Fotoalbum zo súťaže – LINK

Videá zo súťaže – LINK