Reportáž – 3. kolo OHL SB – V. Lipník (9.7.2022)

Po 2 rokoch sme sa dňa 09.07.2022 znova stretli na 3. Kole Okresnej Hasičskej Ligy Sabinov a zároveň
33. Ročníku súťaže o putovný pohár starostu obce v obci Veľký Lipník. Na štart sa pod zamračenou
oblohou postavilo 24 mužských a 9 ženských tímov. Jediná súťaž s vykobercovaným nábehom bola
pre súťažné tímy zmenou, s ktorou sa všetci súťažiaci vysporiadali či už viac alebo menej úspešne.

O občerstvenie sa pre súťažiacich, ale aj divákov postaral kolektív penziónu Daniella a o ozvučenie a
hudobné vyplnenie prestávok zase DJ Yany. Najmenší návštevníci sa mohli zabaviť na skákacom
hrade alebo si pochutnať na chutnej zmrzline.

Pre spestrenie súťaže sa tímy prihlásené do domácej pohárovej súťaže museli popasovať s oboma
pokusmi výborne, keďže putovný pohár starostu obce bral tím, ktorého súčet časov z oboch pokusov
bol najlepší.

A teraz už k výsledkom súťaže.

Ženskú kategóriu ovládli s časom 18,49 ženy zo Šindliara s najrýchlejším zostrekom na pravej strane,
ktorý mal hodnotu 18,07. Druhé miesto si s časom 18,90 vybojovali ženy Chmiňany a tretie skončili
ženy z Terne.  Za nimi sa umiestnili nasledovne ženy Brezovica, Janik Fire Team, Veľký Lipník, Údol,
Ďačov a Brezovica B.

Putovný pohár si po sčítani časov z oboch pokusov odniesli domov ženy zo Šindliara.

V mužskej kategórii si prvé miesto vybojovali muži z Lúčky s časom 14,52 (Pravý prúdar to stihol
najrýchlejšie zo všetkých s časom 14,15). Na druhom mieste sa umiestnili s časom 14,62 muži
Uzovské Pekľany A a posledné pódiové umiestnenie uchmatli muži Chmiňany s časom 15,10. Za nimi
sa umiestnili nasledovne muži Terňa, Vtáčkovce, Uzovské Pekľany B, Sulín, Žakovce, Plavnica, Žipov,
Žipov B, Bertotovce, Ekospol, Hermanovce, Šindliar, Ďačov, Veľký Lipník, Veľký Lipník B, Údol B,
Gregorovce, Reľov B, Veľký Šariš, Údol a Víťaz.

Putovný pohár si po sčítaní časov z oboch pokusov odniesli domov muži Uzovské Pekľany A.

Na záver chceme poďakovať všetkým, ktorí sa akokoľvek podieľali na organizacii súťaže a
samozrejme aj všetkým súťažiacim, ktorí zavítali k nám do Veľkého Lipníka.

Pozdravujeme,
DHZ Veľký Lipník