Reportáž zo 4. kola OHL SB – Jakubovany (12.7.2015)

V poradí už štvrté ligové kolo sa konalo len so sedem dňovou prestávkou medzi kolami. Začalo sa už o 11.00 v nedeľu 12. Júla 2015 za slnečného počasia. Tohto ligového kola sa zúčastnilo 14 družstiev, z toho 5 v ženskej kategórii a 9 družstiev v mužskej kategórii. Prvý útok predviedlo domáce družstvo z Jakubovian, v prvom pokuse dosiahli čas 18,18 a v druhom 18,25 čo stačilo len na šieste miesto. Druhí vyštartovali muži z Lúčky, v prvom pokuse dosiahli čas 17,49 a v druhom predviedli útok ktorý ich vyniesol na prvé miesto a to časom 14,77. Prvé z družstiev žien sa postavili na štart ženy z Brezovice, ktoré v prvom útoku mali nástrek za 40,93 a druhý so značným zlepšením za 26,86 im priniesol nakoniec štvrté miesto. Štvrtí štartovali muži z Uzovských Pekľan a v prvom pokuse mali čas 17,17 ale druhý si vylepšili a výsledný čas 15,69 im priniesol druhé miesto. Piaty požiarny útok nám predviedli ženy z Krivian, ktoré v prvom útok dosiahli čas 23,00 a v druhom so zlepším takmer o tri sekundy čas 20,01 a vybojovali si prvé miesto. Ďalší sa na štart postavili muži z Brezovice, ktorí zabehli v prvom pokuse za čas 26,96 a v druhom za 19,76 čo im stačilo na ôsme miesto. So štartovým číslom sedem štartovali muži z Milpoša a tí dosiahli v prvom pokuse čas 16,04 a v druhý pokus mali žiaľ neplatný ale vďaku času z prvého pokusu skončili na treťom mieste. Družstvo mužov z Krivian štartovalo v poradí ako ôsme a v prvý pokus skončili s časom 21,82 a druhý pokus im nevyšiel a skončili na deviatom mieste. V poradí už desiaty požiarny útok predviedli muži z Ražňan a v prvom útoku zostrelili terče časom 16,36 a v druhom útoku časom 17,73 a umiestnili sa na štvrtom mieste. Ženy zo Šarišských Michaľan sa postavili na štart ako jedenáste družstvo a hneď prvý pokus mali neplatný, v druhom pokuse dosiahli čas 27,51 a skončili na piatom mieste. Po nich nasledoval útok mužov z Jarovníc, prvý pokus ukončili časom 17,73 a druhý časom 19,86 a vyslúžili si piate miesto. Posledné ženské družstvo bolo z Lúčky a podarilo sa im v prvom útoku zabehnúť čas 20,97 a v druhom pokuse čas 25,07 čo im stačilo na druhé miesto. Posledné družstvo, ktoré sa postavilo na štart bolo družstvo mužov zo Šarišských Michaľan, ktorí v prvom útoku dosiahli čas 26,58 a v druhom si čas vylepšili na 19,07 a umiestnili sa na siedmom mieste. Po ukončení dvadsiatich šiestich požiarnych útokov v rámci štvrtého ligového kola bolo vyhodnotenie. Tešíme sa na ďalšie stretnutia na ligových kolách OHL SB.

DHZ Jakubovany