Reportáž zo 4. kola OHL SB – Tichý Potok (9.7.2017)

Dňa 9. 7. 2017 o 13.00 h sa konalo 4. kolo Okresnej hasičskej ligy na futbalovom ihrisku v Tichom Potoku. Začalo sa to nástupom zúčastnených družstiev a zahájením súťaže. Predseda OHL SB v úvode všetkých pozdravil a dal slovo starostke obce, ktorá všetkých privítala, krátko oboznámila prítomných s obcou Tichý Potok, vyjadrila svoju podporu hasičskej lige a popriala všetkým súťažiacim veľa síl a elánu v súťažení. Na nástupe bol aj otec duchovný z našej farnosti, ktorý sa tiež prihovoril, pričom uviedol, že činnosť dobrovoľných hasičov je prínosom pre nás všetkých, hlavne pri zdolávaní požiarov a iných živelných udalosti, kde nezabudol podotknúť, že fandi hasičom a dal všetkým prítomným svoje kňazské požehnanie. Toto kolo bolo plné očakávaní, keďže sme v tejto súťaži v kategórii muži prvý rok, a niektoré družstvá do našej obce zavítali po prvýkrát a tiež s účasťou aj z okresov PO a BJ.

Po nástupe sa ako prvý na štart postavili domáci muži z T. Potoka, štart bol dobrý, až po rozdeľovač, kde zostal otvorený stredný vypúšťací kohút na „B“ prúde a tlak vody ho zdvihol do vzduchu, pričom ho súťažiaci nedržal v ruke a tak bol útok ukončený s výsledným časom 22.96 s. Druhý pokus po problémoch na pravom prúde bol útok neplatný. A tak s časom z prvého pokusu sa naši muži umiestnili na predposlednom 14 mieste. Muži z Hrabovca v prvom kole odbehli obidva útoky a s časom z druhého útoku 15,08s. si zabezpečili pekné tretie miesto. Chlapci odbehli obidva útoky v prvom kole, pretože hneď odchádzali na súťaž do Ľubovca, kde sa konalo 6. kolo VHSL. Taktiež ženám z Brezovice bolo umožnené odbehnúť v prvom kole obidva útoky, pretože išli pomáhať pri zabezpečovaní akcie organizovanej v ich obci. Umiestnili sa na 6 mieste s časom 39,88s. z prvého útoku a druhý pokus mali neplatný. V druhom kole sa doposiaľ z nezistených príčin vyskytli menšie technické problémy na časomiere s prenosom diaľkového signálu z terčov na digitálnu tabuľu pri základni, pričom svetelná signalizácia zasvietila po nastriekaní terčov, ale na tabuli sa čas zastavil iba na jednej stane, alebo v jenom prípade boli obidva časy, vpravo aj vľavo rovnaké, aj keď obidva terče neboli nastrekané naraz. Opakované útoky mali ženy z Lúčky 2 x, muži Gregorovce 1 x, muži Lúčka 1 x a muži Uzovské Pekľany 1 x. Aj keď je nám ľúto, že nastali takéto nepredvídateľné problémy, ale aj vďaka takýmto situáciám boli súťažiaci v športovom napätí, keďže o víťazoch sa rozhodlo až v úplnom závere tejto súťaže pri opakovaní útokov. Kde muži z Uzovských Pekľan v úplnom závere opakovali útok, ktorý sa im podaril veľmi dobre s výsledným časom 14,98s., čo im zabezpečilo prvenstvom a stali sa víťazmi tohto kola v kategórií muži. Tak isto ženy z Lúčky v závere 2 kola pre poruchu časomiery opakovali na dva krát druhý pokus s výsledným časom 18,69s. Bolo to pre nich náročné, pretože celkovo odbehli štyri útoky, no tieto šikovné dievčatá to na úplný záver s prehľadom zvládli a umiestnili sa na prvom zaslúženom mieste. Druhé miesto v kategórií muži obsadili chlapci zo Šindliara s časom 15,01s. a tretie miesto, ako sme spomínali vyššie chlapci z Hrabovca s časom 15,08s.. Štvrtá priečka v tejto kategórií patrila Hermanovciam s výsledným časom 15,44s. Piate miesto patrilo mužom z Jakubovan s časom 15,82s. Na šiestom mieste sa umiestnil chlapci z Ďačova, ich výsledný čas bol 16,23s. s časom 16,41s. sa chlapci z Hubošoviec umiestnil na siedmom mieste. Muži z Lažian sa s časom 16,42s. umiestnili na ôsmom mieste. Chlapcom z Lúčky pri druhom útoku sa nezastavila časomiera, terče boli zopnuté, signalizácia svietila na oboch stranách. Pri opakovanom druhom útoku im to nevyšlo pre menšiu poruchu na stroji a pokus bol neplatný. Čas z prvého útoku 17,29s. im postačoval na deviate miesto. Muži zo Šarišských Michalian mali prvý pokus neplatný a v druhom pokuse s časom 17,42s. si vybojovali desiatu priečku. Chlapci z Ražnian obsadili jedenástu priečku s výsledným časom 17,62s.. Muži z Gregoroviec opakovali druhý pokus po problémoch s časomierou, no tento pokus im žiaľ nevyšil. Čas z prvého pokusu mali 17,62s. a v celkovom umiestnení obsadili dvanáste miesto. Tak isto aj Chlapci z Milpoša mali druhý pokus neplatný a preto sa im zapísal výsledný čas z prvého pokusu a to 17,81s. im patrilo trináste miesto. A posledné pätnáste miesto obsadili muži z Krivan, ktorým sa nedarilo, obidva pokusy mali neplatné. V kategórií ženy prvenstvo dosiahli ženy z Lúčky s časom 18,69s. Druhá priečka patrila dievčatám Hubošoviec s výsledným časom 18,92s. Bronzovú priečku obsadili v tejto kategórií dievčatá zo Šindliara s časom 20,29s. Na štvrtom mieste sa umiestnili ženy z Gregoroviec s časom 25,35s. Ženy zo Šarišských Michalin sa umiestnili na piatom mieste s časom 30,6s. a dievčatá z Brezovice ako už bolo spomenuté skončili na šiestom mieste s časom 39,88s.

Po ukončení druhých pokusov a po krátkej prestávke, sme pristúpili k samotnému vyhláseniu výsledkov tejto súťaže. Za prvé tri miesta v oboch kategóriách boli odovzdané poháre a šampanské, taktiež všetkým družstvám diplomy. Samozrejme nezabudli sme oceniť ani najrýchlejších prúdarov v ženskej a mužskej kategórií. My ako organizátori, sme sa snažili vytvoriť čo najideálnejšie podmienky a atmosféru, aby sa u nás súťažiaci, ale aj diváci a hostia cítili čo najlepšie a mali pekný športový zážitok. Sme radi, že aj počasie nám prialo, aj keď bolo tak príjemne pod mrakom , ale dôležité je, že nám nepršalo, čo bola výhoda pre súťažiacich, pretože trať bola suchá a počas celej súťaže mali družstvá rovnaké podmienky. K dispozícií bol bufet, v ktorom bolo možné si zakúpiť stravu ako guľáš, klobása či hot-dog. Pre šesť družstiev, ktoré si stravu zarezervovali dopredu, bol pripravený guľáš. Ostatné družstvá bez stravy mali možnosť si zakúpiť niečo na zahryznutie v bufete z našej ponuky. Celkovo súťažilo 21 družstiev, z toho 15 mužských a 6 ženských. Na štartovke bolo zapísané aj družstvo muži Ďačov B, no nezúčastnili sa. Čo je veľmi dôležité uviesť, že sa nestal žiadny úraz a nedošlo k zraneniu, aj napriek nejakým tým menším pádom v zápale boja súťažiacich. Aj napriek tomu, že sa súťaž časovo predlžila pre opakované pokusy a technické zabezpečovanie pri časomiere, diváci a priaznivci čo prišli podporiť túto súťaž, si prišli na svoje, mali možnosť vidieť víťazné útoky v oboch kategóriách v závere. Ako sa hovorí…. „TO NAJLEPŠIE NAKONIEC“.

Poďakovanie patrí predovšetkým, rozhodcom, štartérom, zapisovateľkám, personálu v bufete, zdravotnej službe, chlapcom z Lúčky za zabezpečenie časomiery, sponzorom a samozrejme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na príprave a pomohli nám pri organizovaní 4. kola OHL SB.

Víťazom tohto 4. kola OHL SB, ktoré sa konalo v Tichom Potom srdečne BLAHOŽELÁME a tešíme sa na ďalšie kolá OHL SB

DHZ Tichý Potok.