Zmeny poradia na súťaži – výklad pravidiel

Zmeny poradia na súťaži – výklad pravidiel:

Každé družstvo zapísané do štartovky na dané ligové kolo má nárok na zmenu poradia podľa nasledovných pravidiel:

1. Družstvo potrebuje svoje súťažné pokusy odbehnúť čo najskôr
Družstvo musí absolvovať jeden pokus na čísle, ktoré mu je priradené v štartovke!

1.1
Svoj prvý pokus odbehne na začiatku súťaže ako č. 1 (s výnimkou, že ako č. 1 chce štartovať družstvo organizátora súťaže).
Svoj druhý pokus odbehne na čísle, ktoré má zapísané v štartovke.
V tomto prípade musí družstvo uhradiť 10€ poplatok za zmenu poradia a vypísať o tom záznam.

1.2
Svoj prvý pokus odbehne na čísle, ktoré má zapísané v štartovke.
Svoj druhý pokus odbehne na konci 1. kola (s výnimkou, že ako posledné v danom kole chce štartovať družstvo organizátora súťaže).
V tomto prípade musí družstvo uhradiť 10€ poplatok za zmenu poradia a vypísať o tom záznam.

1.3
V prípade, že družstvo chce odbehnúť oba pokusy na začiatku 1. kola, no na štartovke má napr. č. 2 (čo naznačuje, že by dané družstvoi nestihlo vykonať prvý pokus ako č. 1 a následne ako č. 2, má možnosť dohodnúť sa na zmene poradia s iným družstvom na súťaži.
Napríklad s družstvom na č. 8 – v takom prípade beží družstvo svoj prvý pokus na č. 2 a svoj druhý pokus na č. 8. Následne Družstvo č. 8 beží svoj prvý pokus na konci 1. kola a svoj druhý pokus odbehne v 2. kole na svojom pôvodnom č. 8.
V tomto prípade musí družstvo uhradiť 10€ poplatok za zmenu poradia a vypísať o tom záznam.

2. Družstvo potrebuje svoje súťažné pokusy odbehnúť čo najneskôr
Družstvo musí absolvovať svoj prvý pokus najneskôr do skončenia 1. kola.

2.1
Svoj prvý pokus odbehne na konci 1. kola.
Svoj druhý pokus odbehne na čísle, ktoré ma zapísané v štartovke (s výnimkou, že ako posledné v danom kole chce štartovať družstvo organizátora súťaže).
V tomto prípade musí družstvo uhradiť 10€ poplatok za zmenu poradia a vypísať o tom záznam.

2.2
Ak svoj prvý pokus nestihne odbehnúť do skončenia 1. kola, do výsledkov sa mu zapíše NP.
Svoj druhý pokus odbehne na čísle, ktoré ma zapísané v štartovke (s výnimkou, že ako posledné v danom kole chce štartovať družstvo organizátora súťaže).
V tomto prípade sa žiaden poplatok za zmenu poradia neplatí!

2.3
Ak svoj prvý pokus nestihne odbehnúť do skončenia 1. kola, do výsledkov sa mu zapíše NP.
Svoj druhý pokus odbehne na konci 2. kola (s výnimkou, že ako posledné v danom kole chce štartovať družstvo organizátora súťaže).
V tomto prípade musí družstvo uhradiť 10€ poplatok za zmenu poradia a vypísať o tom záznam.

Na najbližšej Schôdzi OHL Sabinov Výbor OHL SB predloží návrh na úpravu pravidiel zmien poradia tak, aby družstvo, ktoré svoje pokusy potrebuje odbehnúť čo najskôr, nemalo nárok na prípadný rozstrelový pokus. V prípade družstva, ktoré bude svoje pokusy potrebovať odbehnúť čo najneskôr, bude možnosť odbehnúť prípadný rozstrelový pokus.

Zástupcovia ligových družstiev sa zhodli, že každé družstvo má možnosť od 4.kola OHL SB využiť len jednu zmenu poradia do konca akuálnej sezóny OHL SB.

Vo výnimočných prípadoch ako je napr. nehoda, porucha auta, narodenie dieťaťa a pod. je možné udeliť výnimku. Výbor OHL SB zvolá zástupcov ligových družstiev, kde im vzniknutú situáciu predloží. Následne prebehne hlasovanie, ktoré bude pre výbor slúžiť ako pomocný hlas. O finálnom rozhodnutí danej situácie rozhoduje Výbor OHL SB.