Zmeny poradia na súťaži – výklad pravidiel

Zmeny poradia na súťaži – výklad pravidiel:

Každé družstvo zapísané do štartovky na dané ligové kolo má nárok na zmenu poradia podľa nasledovných pravidiel:

1. Družstvo potrebuje svoje súťažné pokusy odbehnúť čo najskôr
Družstvo musí absolvovať jeden pokus na čísle, ktoré mu je priradené v štartovke!
Družstvo sa nemusí zúčastniť záverečného nástupu.

1.1
Svoj prvý pokus odbehne na začiatku súťaže ako č. 1 (s výnimkou, že ako č. 1 chce štartovať družstvo organizátora súťaže).
Svoj druhý pokus odbehne na čísle, ktoré má zapísané v štartovke.
V tomto prípade musí družstvo uhradiť 10€ poplatok za zmenu poradia a vypísať o tom záznam.

1.2
Svoj prvý pokus odbehne na čísle, ktoré má zapísané v štartovke.
Svoj druhý pokus odbehne na konci 1. kola (s výnimkou, že ako posledné v danom kole chce štartovať družstvo organizátora súťaže).
V tomto prípade musí družstvo uhradiť 10€ poplatok za zmenu poradia a vypísať o tom záznam.

1.3
V prípade, že družstvo chce odbehnúť oba pokusy na začiatku 1. kola, no na štartovke má napr. č. 2 (čo naznačuje, že by dané družstvoi nestihlo vykonať prvý pokus ako č. 1 a následne ako č. 2, má možnosť dohodnúť sa na zmene poradia s iným družstvom na súťaži.
Napríklad s družstvom na č. 8 – v takom prípade beží družstvo svoj prvý pokus na č. 2 a svoj druhý pokus na č. 8. Následne Družstvo č. 8 beží svoj prvý pokus na konci 1. kola a svoj druhý pokus odbehne v 2. kole na svojom pôvodnom č. 8.
V tomto prípade musí družstvo uhradiť 10€ poplatok za zmenu poradia a vypísať o tom záznam.

2. Družstvo potrebuje svoje súťažné pokusy odbehnúť čo najneskôr
Družstvo musí absolvovať svoj prvý pokus najneskôr do skončenia 1. kola.
Družstvo sa nemusí zúčastniť úvodného nástupu.

2.1
Svoj prvý pokus odbehne na konci 1. kola.
Svoj druhý pokus odbehne na čísle, ktoré ma zapísané v štartovke (s výnimkou, že ako posledné v danom kole chce štartovať družstvo organizátora súťaže).
V tomto prípade musí družstvo uhradiť 10€ poplatok za zmenu poradia a vypísať o tom záznam.

2.2
Ak svoj prvý pokus nestihne odbehnúť do skončenia 1. kola, do výsledkov sa mu zapíše NP.
Svoj druhý pokus odbehne na čísle, ktoré ma zapísané v štartovke (s výnimkou, že ako posledné v danom kole chce štartovať družstvo organizátora súťaže).
V tomto prípade sa žiaden poplatok za zmenu poradia neplatí!

2.3
Ak svoj prvý pokus nestihne odbehnúť do skončenia 1. kola, do výsledkov sa mu zapíše NP.
Svoj druhý pokus odbehne na konci 2. kola (s výnimkou, že ako posledné v danom kole chce štartovať družstvo organizátora súťaže).
V tomto prípade musí družstvo uhradiť 10€ poplatok za zmenu poradia a vypísať o tom záznam.

Vo výnimočných prípadoch ako je napr. nehoda, porucha auta, narodenie dieťaťa a pod. je možné udeliť výnimku. Výbor OHL SB zvolá zástupcov ligových družstiev, kde im vzniknutú situáciu predloží. Následne prebehne hlasovanie, ktoré bude pre výbor slúžiť ako pomocný hlas. O finálnom rozhodnutí danej situácie rozhoduje Výbor OHL SB.